خدمات سفارت

خدمات ویزا

شرکت های هواپیمایی:

خدمات
توضیحات
قیمتپیکاپ سفارت کانادا
آنکارا
استانبول
ارمنستان
ابوظبی
دبی
تمدید پاسپورت کانادا در استانبول و آنکارا
پرداختی به دفتر خدمات سفارت (فقط برای ویزای مهاجرتی)
130.000 تومان
200.000 تومان
145 دلار
370.000 تومان
180.000 تومان
200.000 تومان
100.000 تومان
وقت سفارت کانادا
آنکارا - دبی - ایروان
(وجه انگشت نگاری و بیومتریک + واریزی وجه ویزا)
گرفتن وقت سفارت
پر کردن فرم سفارت
220 دلار
20دلار


پیکاپ سفارت انگلیس
استانبول
آنکارا
دبی
ارمنستان
ابوظبی
100 دلار
130.000 تومان
190.000 تومان
130.000 تومان
390.000 تومان

خدمات سفارت انگلیس
استانبول - انکارا
پرکردن فرم و گرفتن وقت سفارت
6 ماه توریستی
2 ساله توریستی
5ساله توریستی
10 ساله توریستی
ویزای ترازیت
پر کردن فرم سفارت
210 دلار
560 دلار
834 دلار
1038 دلار
109 دلار
30 دلار


پیکاپ پاسپورت سفارت آمریکا
ارمنستان
دبی
ابوظبی
آنکارا (وکالت محضری)
مهاجرتی
170.000 تومان
170.000 تومان
250.000 تومان
170 دلار
70 دلار
وقت سفارت آمریکا در اروپا
واریز وجه سفارت و فرم DS-160
250 دلار
وقت سفارت آمریکا
آنکارا - دبی - ایروان
واریز وجه سفارت
فرم DS-160
210 دلار
20 دلار
خدمات پزشکی سفارت آمریکا
آنکارا
ارمنستان
45 دلار
45 دلار
فرم DS - 2019 (TYPE J)
فرم I - 20 (TYPE J)
واریزی وجه سفارت + ثبت نام
200 دلار
225 دلار

توضیحات:


کارن پرواز پارسیان

.... با کارن پرواز متفاوت و بروز سفر کنید ....

عضویت بستن
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی